Unregelmäßigkeit

Unregelmäßigkeit
teisės aktų nuostatų pažeidimas statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis 1. Veikimas arba neveikimas, kai pažeidžiamos Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, dėl kurio atsiranda arba gali atsirasti valstybės ir (arba) Europos Sąjungos biudžeto nuostolių. 2. Ekonominės veiklos vykdytojo veikimas ar neveikimas, kai pažeidžiamos Europos Sąjungos ar nacionalinių teisės aktų nuostatos, dėl kurio Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams arba nacionaliniam biudžetui padaroma žala, t. y. sumažėja ar iš viso prarandamos pajamos, gaunamos iš tiesiogiai Europos Sąjungos ar nacionaliniu vardu surinktų nuosavų lėšų, arba daromos nepagrįstos išlaidos. Teisės aktų nuostatų pažeidimu taip pat laikytina nusikalstama veika, kai siekiama neteisėtai gauti ar panaudoti ES ir (arba) nacionalinę finansinę paramą. Pareiškėjo ar paramos gavėjo ir (arba) vykdomosios institucijos veikimas arba neveikimas, kai pažeidžiamos Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, dėl kurio atsiranda arba gali atsirasti valstybės ir (arba) Europos Sąjungos biudžeto nuostolių. 2. Ekonominės veiklos vykdytojo veikimas ar neveikimas, kai pažeidžiamos Bendrijos ar nacionalinių teisės aktų nuostatos, dėl kurio Europos Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams arba nacionaliniam biudžetui padaroma žala, t. y. sumažėja ar iš viso prarandamos pajamos, gaunamos iš tiesiogiai Europos Bendrijų ar nacionaliniu vardu surinktų nuosavų lėšų, arba daromos nepagrįstos išlaidos. Teisės aktų nuostatų pažeidimu taip pat laikytina nusikalstama veika, kai siekiama neteisėtai gauti ar panaudoti ES ir (arba) nacionalinę finansinę paramą. atitikmenys: angl. irregularity vok. Unregelmäßigkeit pranc. irrégularité šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklių patvirtinimo“ projektas; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Europos Sąjungos ir (arba) nacionalinės finansinės paramos pažeidimų administravimo taisyklių patvirtinimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Unregelmäßigkeit — Unregelmäßigkeit …   Deutsch Wörterbuch

  • Unregelmäßigkeit — ↑Arrhythmie, ↑Obliquität …   Das große Fremdwörterbuch

  • Unregelmäßigkeit — Asymmetrie, Regellosigkeit, Schiefe, Schiefheit, Unebenheit, Ungleichförmigkeit, Ungleichheit, Ungleichmäßigkeit, Unordnung, Unterschiedlichkeit, Verschiedenheit; (bildungsspr.): Irregularität. * * * Unregelmäßigkeit,die:⇨Unterschlagung… …   Das Wörterbuch der Synonyme

  • Unregelmäßigkeit — die Unregelmäßigkeit, en (Aufbaustufe) Abweichung von den geltenden Regeln Beispiel: Bei der Kontrolle der Dokumente wurden viele Unregelmäßigkeiten festgestellt …   Extremes Deutsch

  • Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Einhaltung der Rechtsvorschriften, die ökologische Produktion reglamentieren — neatitiktis ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams statusas Aprobuotas sritis ekologinis ūkininkavimas apibrėžtis Nukrypimas nuo reglamente (EB) Nr. 834/2007, reglamente (EB) Nr. 889/2008, reglamente Nr. 1235/2008 ir (ar)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Einhaltung der ökologische Produktion reglamentierenden Rechtsvorschriften — neatitiktis ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams statusas Aprobuotas sritis ekologinis ūkininkavimas apibrėžtis Nukrypimas nuo reglamente (EB) Nr. 834/2007, reglamente (EB) Nr. 889/2008, reglamente Nr. 1235/2008 ir (ar)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Unregelmäßigkeit — Regelwidrigkeit; Abweichung; Schwindel; Machenschaft; unlautere Handlung; Besonderheit; Auffälligkeit; Abnormität; Anomalie * * * Ụn|re|gel|mä|ßig|keit 〈f. 20〉 …   Universal-Lexikon

  • Unregelmäßigkeit — Ụn·re·gel·mä·ßig·keit die; 1 eine Stelle, die anders ist als ihre Umgebung 2 eine kurze Abweichung vom normalen Rhythmus 3 meist Pl, euph ≈ Betrug: Unregelmäßigkeiten in der Buchführung …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • Unregelmäßigkeit — Ụn|re|gel|mä|ßig|keit …   Die deutsche Rechtschreibung

  • Regelwidrigkeit — Unregelmäßigkeit; Abweichung; Besonderheit; Auffälligkeit; Abnormität; Anomalie * * * Re|gel|wid|rig|keit, die: regelwidriges Verhalten; Verstoß gegen die Regeln, Vorschriften. * * * Re|gel|wid|rig|keit, die: regelwidriges Verhalten, Verstoß… …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”